Aktualności wszystkie »

 • 20/06/2016
  Rusza Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

  Już w lipcu zostanie ogłoszony pierwszy konkurs projektów zorganizowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Zostanie on skierowany do polskich i ukraińskich organizacji młodzieżowych.

 • 09/06/2016
  Raporty końcowe z projektów

  Każdy z beneficjentów ma obowiązek wysłać raport końcowy ze zrealizowanego działania. Raporty są dostępne w systemie www.online.frse.org.pl.

 • 24/05/2016
  Zostań EDUinspiratorem 2016!

  Do 13 czerwca można zagłaszać swoją kandydaturę w konkursie EDUinspirator 2016.

 • 10/05/2016
  Konkurs dla uczestników projektów

  Zapraszamy wszystkich uczestników młodzieżowych i koordynatorów do udziału w konkursach „PL♥LT” oraz „Budując przyjaźń”. Czekają na Was cenne nagrody.


Poradnik dla beneficjentów

Działalność Funduszu

Główną działalnością Funduszu jest konkurs wniosków na dofinansowanie polsko-litewskich projektów młodzieżowych. W ramach tych działań Fundusz ogłasza konkurs, rekomenduje wnioski Komitetowi, sporządza umowy, wizytuje projekty oraz rozlicza je.

Fundusz prowadzi system wsparcia merytorycznego w postaci cyklu szkoleń: informacyjnego dla wnioskodawców, wprowadzającego dla beneficjentów, a kończy na spotkaniu ewaluacyjnym. Organizuje również międzynarodowe seminarium kontaktowe „Develop2gether”.

W ramach działań promocyjnych i upowszchniających Fundusz organizuje wydarzenia promujące rezultaty projektów, takie jak wystawy, konferencje i inne. Dodatkowo uczestniczy w targach edukacyjnych, tematycznych spotkaniach edukacyjnych oraz wydaje publikacje.

Zainspiruj się