Wyniki konkursu na rok 2015

Poniżej zamieszczamy zestawienie decyzji Komitetu w sprawie przyznania środków finansowych w ramach konkursu wniosków na rok 2015.

Przyznane środki finansowe w euro zostały przeliczone po średnim kursie euro z dnia 30 stycznia 2015 r., który wynosił 4,2081 zł.

Decyzje:

Pozytywna – dofinansowanie pozytywne;

Warunkowa – dofinansowanie po spełnieniu warunku;

Lista oczekujących – projekt zamieszczony na liście projektów oczekujących na dofinansowanie, uzyska doifnansowanie w momencie zwolnienia się środków finansowych w budżecie Funduszu (rezygnacja innego projektu lub zwroty w projektów, najpóźniej do września 2015 r.);

Negatywna – projekt odrzucony z przyczyn formalnych lub merytorycznych.

W przeciągu kolejnych 21 dni w systemie on-line (www.online.frse.org.pl) znajdą Państwo decyzje indywidualne dotyczące oceny, w tym szczegółowe informacje na temat projektów warunkowych oraz projektów na liście oczekujących.

Jeżeli nie znasz swojego numeru identyfikacyjnego zapoznaj się z wiadomością >>